كيت تک شاخه فلاش دیجیتالی 500 ژول اینتگرا پلاس اف ام