بوم استیل هنسل مانفرتو

QUICK OVERVIEW

بوم استیل هنسل مانفرتو با قدرت بالا

ماگزیمم ارتفاع 392 سانتی متر

تحمل وزن 6/5 کیلوگرم