فلاش هنسل مدل CITO 500

QUICK OVERVIEW

سریع ترین فلاش دنیا با سرعت تخلیه 1/100.000ثانیه

برای خلق عکس های خارق العاده