کالرمتر طیف سنج سکونیک Sekonic Spectrometer C-700/C700R

QUICK OVERVIEW

 • استاندارد جهانی کلاس A در سیستم JIS C 1609-1 :2006 (illuminance meter part 1)
 • سنسور CMOS خطی
 • دامنه طول موج طیفی از 380 تا 780 نانومتر
 • دقت خروجی طول موج 1 نانومتر
 • قدرت اندازه گیری نور محیط از 1 تا 200000 لوکس یا 09/0 تا18600 فوت کندل و نور فلاش از 20 تا 20480 لوکس بر ثانیه
 • نمایش خروجی بصورتهای عددی، منحنی ، چارت ، حالت CRI
 • صحیح فیلتر برای نور منبع و دوربین حالت مقایسه طیف ها
 • حالت چندین نور پی در پی، حالت وایت بالانس
 • حافظه تا 99 اندازه گیری
 • نگهداری تنظیمات بعد از خاموش کردن دستگاه ، زمان خاموشی اتوماتیک
 • حالت دیمر و روشنائی اتوماتیک صفحه