فلاش هنسل Integra Mini 300

QUICK OVERVIEW

فلاش هنسل مدل اینتگرا مینی Integra Mini 300 دارای قدرت 300 ژول و ديافراگم 3/64 در فاصله 1 متري در حساسيت 100 آسا