محافظ لنز

  • محافظ لنز easycover

    محافظ لنز ایزی کاور دارای 2 قسمت می باشد، یک قسمت روی دهنه لنز و محل قرارگیری فیلتر نصب می شود که از صدمه دیدن دهنه لنز از ضربه و خط و خش جلوگیری می کند و قسمت دوم که روی بدنه لنز نصب می شود که برای جلوگیری از عرق دست با لنز و راحتی کارکرد با لنز و همچنین مراقبت از بدنه لنز به کار می رود.

    محافظ های لنز ایزی کاور داراری 4 رنگ مشکی، قرمز، زرد و ارتشی می باشد که در 6 دهنه فیلتر عرضه شده:

    52mm-58mm-62mm-67mm-72mm-77mm