روش چاپ با کاغذ مولتی گرید

روش چاپ همانند كاغذ معمولي است ولي براي كساني كه جديداً شروع به استفاده از اين كاغذ نموده‌اند، روش زير پيشنهاد مي‌گردد :
اول : انتخاب درجه دوم : تست نور سوّم : چاپ نهايي و در صورت نياز تغيير كنتراست
بدين صورت كه ابتدا درجه نرمال مثلاً 2 را انتخاب نموده و فيلتر آن را در دستگاه قرارمي‌دهيم يا در صورتي‌كه از دستگاه رنگي استفاده مي‌نماييم از جدول زير استفاده نموده و فيلترهاي زرد و ماژنتا را كه معادل درجه 2 مي‌باشند روي دستگاه تنظيم كرده و تست نور خود را انجام مي‌دهيم، سپس چاپ را به مرحله نهايي مي‌رسانيم. هم‌اكنون اگر نياز به عكسي با كنتراست بالاتر يا پايينتر داريم با استفاده از فيلتر كنتراست دلخواه خود را چاپ مي‌كنيم.
• ظهور :
كاغذ مولتي‌گريد در تمام داروهاي سياه و سفيد قابل ظهور شدن است ولي ايده‌آل ترين دارو، داروي مايع مولتي‌گريد ايلفورد است. معمولاً اين دارو 9+1 است، به اين ترتيب كه با يك قسمت دارو و 9 قسمت آب دارو آماده استفاده است.
زمان ظهور :
كاغذي كه صحيح نور داده شده باشد در اين دارو بعد از 10 تا 15 ثانيه مي‌توان تصوير را ديد. حداقل زمان ظهور 45 ثانيه كه تصوير تا يك دقيقه كامل مي‌گردد. در صورت لزوم ظهور در داروي مولتي‌گريد مي‌تواند تا 3 دقيقه بدون تغيير محسوسي در كنتراست و يا ايجاد fog ادامه يابد. ظرفيت داروي مولتي‌گريد با غلظت 9+1 حدود 100 عكس 25×20 و با غلظت 14+1 حدود 70 عكس 25×20 مي‌باشد.
• توقف :
بعد از ظهور، چاپ خود را در يك آب اسيدي شستشو نمائيد. اين مرحله ظهور كاغذ شما را به سرعت متوقف مي‌كند و به عمر داروي فيكس شما افزوده و اسيديته آن را بالا نگه مي‌دارد كه پارامتر مهمي در كيفيت عكس به‌شمار مي‌رود.
• فيكس :
فيكس كردن چاپ سياه و سفيد بسيار بسيار مهم است و علي‌رغم تصور از اهميت زيادي برخوردار است زيرا نتايج آن در زمان چاپ مشخص نشده و در طول زمان اثرات مخرّبي روي عكس شما باقي مي‌گذارد. در تمام مواد عكاسي اعم از فيلم و كاغذ در مرحله ثبوت داروي فيكس مي‌بايستي قسمتهايي از املاح نقره موجود در امولسيون را كه در مرحله ظهور فعال نشده‌اند از سطح فيلم و يا كاغذ كاملاً بردارد. هميشه از فيكس خوب استفاده نموده و هيچگاه بيشتر از ظرفيتش از آن استفاده ننمائيد. اين‌كار را با چك كردن تعداد چاپ خود مي‌توانيد انجام دهيد. دليل اين مسئله اين است كه يك ليتر فيكس حجم محدودي املاح نقرا را در خود مي‌پذيرد. بيشتر از اين مقدار روي كاغذ باقي مانده و حتّي در مرحله شستشو نيز از بين نمي‌روند. اين املاح آفت عكس شما به‌شمار مي‌روند كه در طول زمان اثرات نامطلوب مانند رنگ‌پريدگي و تغيير توناليته را موجب مي‌گردند. حداكثر مقدار نقره قابل قبول در يك ليتر فيكس استاندارد 4 تا 6 گرم مي‌باشد. اين مقدار معادل ظهور حدود 80 عكس 25×20 RC در يك ليتر فيكس است ولي اگر عكس با ماكزيمم ؟؟؟؟؟ و پايداري بيشتري نياز داريد مقدار نقره نبايستي از يك گرم در ليتر تجاوز نمايد و اين به معني 20 عكس 25×20 در يك ليتر فيكس استاندارد است. مورد مهم ديگر اين است كه تعداد زيادي عكس را باهم فيكس نكنيد و با حركات يكنواخت فرصت اثر كردن فيكس را روي عكس خود بدهيد.
زمان فيكس : با فيكس Hypam ايلفورد با غلظت 3+1 در دماي 18 تا 24 درجه زمان 30 ثانيه و با غلظت 9+1 يك دقيقه پيشنهاد مي‌گردد. زمان بيشتر از اين براي فيكس پيشنهاد نمي‌گردد زيرا فيكس طولاني در نهايت باعث از دست رفتن بعضي جزئيات در مناطق روشن عكس مي‌شوند.
روش دومرحله‌اي فيكس : در برخي موارد جهت كيفيت بهتر به‌خصوص براي كاغذهاي FB دو مرحله فيكس پيشنهاد مي‌گردد، به‌طوريكه فيكس را كمي رقيق‌تر كرده و در دو تشت مجزّا قرارمي‌دهيم و زمان فيكس هر تشت را نصف زمان كل فيكس قرار مي‌دهيم. زمانيكه در تشت اول ظرفيت تعداد چاپ تكميل شد، آن را درو ريخته و تشت دوم را به‌جاي تشت اول قرار مي‌دهيم و براي تشت دوم يك داروي فيكس با همان مشخصات قبلي درست مي‌كنيم و اين عمل را به‌همين ترتيب ادامه مي‌دهيم.
روش چك كردن كاغذ كه به‌خوبي فيكس شده‌باشد : اينكار روش بسيار سريع و ساده‌اي دارد، براي اين‌كار خودمان داروئي مي‌سازيم به‌ترتيبي كه مقدار 2 گرم سولفيت سديم (sodium sulphide) در 125 سي سي آب حل كرده و آن را در شيشه نگهداري مي‌كنيم. براي هر بار استفاده و تست به آن مقدار 9 برابر آب اضافه مي‌كنيم، يعني حجم محلول را به 9+1 مي‌رسانيم. اكنون براي يافتن الگوي فيكس خود يك قطره از اين محلول را روي محدوده سفيدي از عكس خود مي‌چكانيم و آن را با يك دستمال خشك مي‌كنيم. يك محدوده كرم رنگ به‌جا مي‌ماند. اين رنگ به‌عنوان يك رفرنس براي چاپهاي فيكس شده و شستشو شده مي‌تواند باشد. براي هر نوع كاغذ يك رفرنس به‌اين صورت بايد ساخته شود زيرا جنس كاغذها با يكديگر متفاوت هستند. هر چاپي كه ؟؟؟؟؟ زرد رنگ مشابه رفرنس نشان دهد به‌خوبي فيكس نشده‌است و اين چاپ را بايد حدود 5 دقيقه در آب قرار داده و سپس مجدداً آن را با داروي نو فيكس كرده و شستشو نمائيد. داروي اصلي شما در شرائط ايده‌آل و بطري در بسته حدود سه ماه مي‌ماند و داروي رقيق شده با يد تا يك هفته مورد استفاده قرارگيرد.
• شستشو :
براي شستشوي كاغذهاي RC ايلفورد معمولاً 2 دقيقه زمان در آب جاري بالاي 5 درجه پيشنهاد مي‌گردد. شستشوي طولاني‌مدت ممكن است باعث خميدگي لبه‌هاي كاغذ شود. معمولاً زماني بيشتر از 15 دقيقه براي كاغذ RC مناسب نيست.
• خشك كردن :
در دماي اتاق حدود 10 تا 20 دقيقه قابل خشك شدن است. براي خشك كردن سريع مي‌توان از سشوار استفاده نمود.
بيشتري داشته‌باشيد.
• قابليت‌هاي ديگر چاپ مولتي‌گريد
علاوه بر تغيير كنتراست، 1 – مي‌توان قسمتي از تصوير را با يك كنتراست و محدوده‌اي ديگر از تصوير را با كنتراست ديگري چاپ نمود.2 – مناسب‌ترين كاغذ سياه‌ و سفيد براي چاپ از نگاتيو رنگي مي‌باشد، در اين حالت معمولاً بايستي با درجات 3 و 4 شروع نماييد.3 – چاپ بصورت كاغذ نگاتيو 4 – تفكيك و محدود كردن تن‌هاي خاكستري در چاپ و قابليت تن‌هاي رنگي را با استفاده از تونر قهوه‌اي، طلائي، آبي، . . . مي‌توان بيان نمود كه هركدام بحث مفصلي است كه در مقالات ديگر مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
• چاپ كاغذ مولتي‌گريد با استفاده از فيلترهاي مولتي‌گريد
اين فيلترها جهت چاپ كاغذهاي سياه و سفيد مولتي‌گريد طراحي شده و با استفاده از آنها چاپي بسيار سريع و ساده و با بيشترين توناليته حاصل مي‌گردد. فيلترهاي مولتي‌گريد از دوصفر تا پنج شماره‌گذاري شده بصورتي كه با استفاده از هر شماره، چاپ حاصل برابر استفاده كاغذ معمولي با همان درجه است. يعني اگر فيلتر شماره دو بكار رود، مانند اين است كه كاغذ شماره دو استفاده گرديده‌است.
ترتيب فيلترها به‌صورتي است كه پايينترين درجه نرمترين يا سافت‌ترين توناليته و بالاترين درجه هاردترين يا بيشترين كنتراست چاپ را خواهد داد.• چاپ كاغذ مولتي‌گريد با استفاده از فيلترهاي دستگاههاي آگرانديسور رنگي
بدون داشتن فيلترهاي مولتي‌گريد نيز مي‌توان اين كاغذ را با استفاده از فيلترهاي زرد و ماژنتاي آگرانديسورهاي رنگي چاپ نمود به‌طوريكه رنگ فيلترها به‌طرف زرد نتيجه چاپ سافت و فيلترهاي به سمت ماژنتا نتيجه چاپ را كنتراست خواهد داد. جدول زير مي‌تواند راهنماي استفاده از دستگاهاي مختلف باشد.
تك فيلتري : با استفاده از اين جدول اگر نياز به تغييركنتراست از درجه اي به درجه ديگر باشد، مسلماً تغيير زمان نوردهي خواهيد داشت و نياز به تست نور جديد مي‌باشد.
دو فيلتري : با استفاده از اين جدول در صورت تمايل به تغيير كنتراست از درجه‌اي به درجه ديگر نيازي به تغيير زمان نداريد زيرا غلظت مجموع دو فيلتر در هر حالت يكسان محاسبه شده‌است.

Related Posts: