استفاده از بیوتی دیش در پرتره

در عکاسی پرتره با یک نور، فرم دهنده هایى كه براى اين كار استفاده مى شود بايد بتواند كنتراستى لازم را براى نشان دادن عمق عكس و سايه روشن ها ايجاد كند تا با يك ابزار بتوان عكسى زيبا داشت.
یک رفلكتور بيوتى ديش با قطر ٥٥ سانت با پرتاب نور غير مستقيم و قدرت تفكيك سوژه از زمينه پشت ابزار مناسبى براى اين كار است.
براى نور سايه پر كن نيز مى توان از انواع رفلكتورها استفاده كرد.
عكس فوق با يك نور هنسل و بيوتى ديش ٥٥سانتى هنسل توسط Greg Gorman عكاس پرتره امريكايى از التون جان گرفته شده است.
زمان شاتر 4/1 ثانيه، جهت ثبت نور تمام جزييات صحنه و صندلى هاى پشت سوژه استفاده شده است.
جهت پر كردن سايه هاى پايين صورت از يك رفلكتور تخت در پايين سوژه استفاده شده است. برای دقت در نور صورت و زمینه پشت و رفلکتور بهتر است از فلاشمتر استفاده شود.
در دیاگرام زیر می توانید چیدن نورها را مشاهده نمایید.
Camera: Canon EOS 1DS
Lens: Canon 70-200mm IS 2.8
Exposure: shot at f5.6, t1/4s
Lighting: Hensel flash + Hensel 22″ ACW

Related Posts: