سکونیک فرستنده رادیوفلاش RT-32N

QUICK OVERVIEW

دستگاه فرستنده قابل نصب در محفظه باطری نورسنجهای L-758D و L-358 برای کار با رادیوفلاشهای Pocket Wizard و راه انداختن فلاش با امواج رادیوئی