ColorChecker Classic

توضیحات

کالر چارت رنگی جهت الگوی رنگی برای باز یافت رنگ در عکاسی و ویدیو برداری
دارای ۲۴ نمونه رنگ
سایز ۹۴/۲۷ x59/21 سانتی متر