سه پایه دوربین CX-686

QUICK OVERVIEW

سه‌پايه بزرگ فيلمبرداري آلومینیومی ولبون

توضیحات

سه پایه دوربین Velbon CX-686

امکان تنظیم نرمی حرکت سر سه‌ پایه

سر سه‌ پایه مدرج

هد مجهز به تراز و کفشک

ارتفاع بدون محور سر سه‌ پایه ۱۶۳سانتي‌متر

حداقل ارتفاع ۶۷ سانتی‌متر

وزن ۲ كيلوگرم

تحمل وزن دوربين تا ۴ کيلوگرم