سه پایه دوربین CX-640

QUICK OVERVIEW

سه‌ پايه بزرگ آلومینیومی

توضیحات

سه پایه دوربین Velbon CX-640

هد مجهز به تراز و کفشک

ارتفاع بدون محور سرسه‌پایه ۱۶۲سانتي‌متر

حداقل ارتفاع ۵۹ سانتی‌متر

وزن ۱٫۷۵ كيلوگرم

تحمل وزن دوربين تا ۴ کيلوگرم