سه پایه دوربین CX-444

QUICK OVERVIEW

سه‌ پايه متوسط آلومینیومی

توضیحات

سه پایه دوربین Velbon CX-444

هد مجهز به تراز و کفشک

ارتفاع بدون محور سرسه‌پایه ۱۴۵سانتي‌متر

حداقل ارتفاع ۴۶ سانتی‌متر

وزن ۱٫۳ كيلوگرم

تحمل وزن دوربين تا ۳ کيلوگرم