سر سه پایه Tripod head QHD-71

QUICK OVERVIEW

سر سه‌پايه ولبون Velbon Tripod head

توضیحات

سر سه‌پايه دوربین Velbon Tripod head QHD-71

سر سه‌پايه حرفه‌ای BALL HEAD

ساخته شده از منیزیوم

ارتفاع ۱۱/۷ سانتی متر

وزن ۰/۴۵ كيلوگرم

تحمل وزن دوربین تا ۷/۵ کیلوگرم