سر سه پایه Tripod head QHD-61Q

QUICK OVERVIEW

سر سه‌پايه ولبون Velbon Tripod head

توضیحات

سر سه‌پايه دوربین Velbon Tripod head QHD-61Q

سر سه‌پايه حرفه‌ای BALL HEAD

ساخته شده از منیزیوم

همراه با کفشک و تراز

ارتفاع ۹ سانتی متر

وزن ۰/۳۱ كيلوگرم

تحمل وزن دوربین تا ۵/۵ کیلوگرم