سر سه پایه Tripod head QHD-61

QUICK OVERVIEW

سر سه‌پايه ولبون Velbon Tripod head

توضیحات

سر سه‌پايه دوربین Velbon Tripod head QHD-61

سر سه‌پايه حرفه‌ای BALL HEAD

ساخته شده از منیزیوم

ارتفاع ۹/۸ سانتی متر

وزن ۰/۲۸ كيلوگرم

تحمل وزن دوربین تا ۵/۵ کیلوگرم