سر سه پایه Tripod head PHD-61Q

QUICK OVERVIEW

سر سه‌پايه ولبون Velbon Tripod head

توضیحات

سر سه‌پايه دوربین Velbon Tripod head PHD-61Q

سر سه‌پایه منیزیومی دسته‌دار مدرج

حرکت در چهار جهت

ارتفاع ۱۳/۳ سانتی متر

وزن ۰/۸۲ كيلوگرم

مجهز به سه تراز و کفشک

تحمل وزن دوربین تا ۵ کیلوگرم