سر سه پایه Tripod head PHD-51Q

QUICK OVERVIEW

سر سه‌پايه ولبون Velbon Tripod head

توضیحات

سر سه‌پايه دوربین Velbon Tripod head PHD-51Q

سر سه‌پایه منیزیومی دسته‌دار مدرج

حرکت در چهار جهت

ارتفاع ۱۲ سانتی متر

وزن ۰/۶۷ كيلوگرم

مجهز به سه تراز و کفشک

تحمل وزن دوربین تا ۴ کیلوگرم