سر سه پایه Tripod head PH-250

QUICK OVERVIEW

سر سه‌پايه ولبون Velbon Tripod head

توضیحات

سر سه‌پايه دوربین Velbon Tripod head PH-250

سرسه‌پايه حرفه‌ای سبک و قوی

ساخته شده از منیزیوم

ارتفاع ۱۰سانتی متر

وزن ۰/۴۹ كيلوگرم