سر سه پایه Tripod head PH-173

QUICK OVERVIEW

سر سه‌پايه ولبون Velbon Tripod head

توضیحات

سر سه‌پايه دوربین Velbon Tripod head PH-173

سرسه‌پايه سنگين BALL HEAD

اندازه بزرگ

ارتفاع ۱۲ سانتی متر

وزن ۰/۶ كيلوگرم