تک پایه دوربین Velbon ULTRA STICK 50

QUICK OVERVIEW

تک پايه دوربین ولبون با هد چرخان

توضیحات

تک پایه دوربین Velbon ULTRA STICK 50

تك پايه آلومینیومی

دارای سیستم قفل پایه چرخشی

دارای پایه ۵ قسمتی

ارتفاع ۱۴۵سانتي‌متر

وزن ۰/۲۳ كيلوگرم