تک پایه دوربین Velbon RUP 43

QUICK OVERVIEW

تک پايه دوربین ولبون با هد چرخان

توضیحات

تک پایه دوربین Velbon RUP 43

تك پايه با هد چرخان BALL HEAD

ارتفاع ۱۶۴سانتي‌متر

وزن ۰/۴۴ كيلوگرم