کیت فلاش هنسل Hensel Integra Mini 600

توضیحات

کیت فلاش هنسل Hensel Integra Mini 600

سه عدد هد Integra Mini 600 دیجیتال ۶۰۰ ژول

سافت باکس ۸۰×۱۰۰ اولترا سافت هنسل

سافت باکس ۹۰ هشت ضلعی اولترا سافت هنسل

کاسه نرمال ۷ اینچ

لانه زنبوری ۷ اینچ

سه عدد پایه گازی

سه عدد لامپ مدل ۳۰۰ وات سوزنی اسرام

سه عدد حباب محافظ لامپ یوتیوب پیرکس آلمان

رادیو فلاش مخصوص

کیف مخصوص دسته تراولی چرخ دار