کاسه چتر هنسل Hensel Umbrella Reflector

QUICK OVERVIEW

کاسه چتر هنسل مخصوص جمع كردن نور در محدوده چتر كه می تواند به تنهايی يا برای انعكاس روی سقف يا ديوار بكار رود

توضیحات

كاسه نقره‌ای مخصوص جمع كردن نور در محدوده چتر

قطر ۱۳ سانتی متر

دیافراگم ۱۶/۳ در فاصله ۲ متری

هد ۵۰۰ ژول