کاسه رفلکتور فون هنسل Hensel Backlight Reflector

QUICK OVERVIEW

کاسه رفلکتور فون هنسل Hensel Backlight Reflector ايده‌آل براي نور پرده پشت مدل

توضیحات

ايده‌آل براي نور پرده پشت مدل و یا فون

دارای ۲ نگهدارنده فيلتر

کاسه سفید رنگ

ديافراگم ۲۲ در فاصله ۲ متری

هد ۵۰۰ ژول