کاسه خرطومی هنسل Hensel Snoot Attachment

QUICK OVERVIEW

کاسه خرطومی هنسل براي محدود كردن نورپردازی و پرتاب دايره‌ای نور

توضیحات

محدود كردن نورپردازی و پرتاب دايره‌ای نور در منطقه خاص

پوشش داخلی مشکی رنگ

ديافراگم ۱۱/۲

فاصله دیافراگم و هد: ۲ متر

هد ۵۰۰ ژول