کاسه بزرگ ۱۲ اینچ هنسل Hensel 12″ Reflector

QUICK OVERVIEW

کاسه بزرگ 12 اینچی هنسل برای نورپردازی و پرتاب نور

توضیحات

مناسب برای نورپردازی و پرتاب نور در فاصله دورتر

قطر ۳۰ سانتی متر

ديافراگم ۴۵/۴ در فاصله ۲ متری

هد ۵۰۰ ژول

كاسه نقره‌ای