کاسه خرطومی با زنبوری هنسل Hensel Accent Tube

QUICK OVERVIEW

کاسه خرطومی با زنبوری جهت پراکنده شدن نور به صورت مستقیم

توضیحات

كاسه با لانه زنبوری

نور توسط لوله خرطومی بدون پراکنده شدن به صورت مستقيم جهت نورپردازی منطقه خاص به بيرون هدايت مي‌شود

پوشش داخلی مشکی رنگ

قطر ۱۰/۵ سانتی‌متر ديافراگم ۲۲ در فاصله ۲ متری

هد ۵۰۰ ژول