چتر شفاف هنسل

QUICK OVERVIEW

جهت دسترسی سریع به نور ملایم مستقیم

توضیحات

چتر شفاف جهت دسترسی سریع به نور ملایم مستقیم با کاربردهای مختلف

ديافراگم ۹/۱۱ در فاصله ۲ متری

هد ۵۰۰ ژول