چتر سفید هنسل

QUICK OVERVIEW

ایجاد نور ملایم مناسب برای نور اصلی

توضیحات

نور ملایم مناسب برای نور اصلی یا سایه پرکن

ديافراگم ۱۱/۳ در فاصله ۲ متری

هد ۵۰۰ ژول