چتر سفید هنسل Master Umbrella

QUICK OVERVIEW

چتر سفید هنسل Master Umbrella ایده‌آل برای عکاسی پرتره و مد

توضیحات

دارای فرم عمیق و سهمی شکل

ایجاد نور متمرکز و مستقیم با کنتراست بیشتر نسبت به چترهای معمولی

ایده‌آل برای عکاسی پرتره و مد