فرم دهنده های نور هنسل Hensel light formers

توضیحات

اثر نوری فرم دهنده های مختلف هنسل
در عکاسی با فلاش استودیو آگاهی از اثرات نوری و سایه های ایجاد شده توسط فرم دهنده ها مانند کاسه ها، سافت باکس ها و نورهای خاص برای نورپردازی سوژه بسیار مهم هستند تا بر اساس این اثرات نور دلخواه خود و سایه روشن های تصویر را خلق و و به تصویرمان بعد دهیم.
در سه فایل زیر اثرات و مقدار نور فرم دهنده های مختلف هنسل روی پرده و سوژه نمایش داده شده تا ایده های لازم را در انتخاب فرم دهنده به عکاس بدهد.
نام فرم دهنده یا نور مربوطه در بالای صفحه قید شده و اطلاعات دیافراگم در قسمت های مختلف نیز در پایین عکس مشخص شده است.
موقعیت ۱٫ دیافراگم روی سوژه
موقعیت ۲٫ دیافراگم بالاترین نور روی پرده و پشت سوژه
موقعیت ۳٫ دیافراگم کمترین نور روی پرده و اطراف و کنار سوژه

فرم نور های خاص هنسل
فرم نور کاسه های هنسل
فرم نور سافت باکس های هنسل