رفلکتور هنسل ACW Beauty Dish

QUICK OVERVIEW

رفلکتور 22 اینچ Beauty Dish مخصوص رینگ فلاش هنسل

توضیحات

رفلکتور ۲۲ اینچ مخصوص رینگ فلاش هنسل

نور جهت دار و با کنتراست رینگ فلاش را به نوری نرم با زاویه‌ای بسیار باز و بدون سایه در محور لنز دوربین تبدیل می‌کند.