کاغذ سیاه سفید گریدی یا درجه ای (Graded Papers)

توضیحات

ILFORD Graded Paper

کاغذ های گریدی ، نوع معمولی کاغذ های ایلفورد هستند

این کاغذ ها  با درجه بندی عرضه می شوند و بر خلاف کاغذ مولتی گرید باید برای هر نوع کاربرد و چاپ از نوع خاص آن استفاده کرد

– کاغذ درجه ۰ (صفر) ، این کاغذ بسیار سافت است ،کاربرد آن برای نگاتیو های بسیار هارد است

– کاغذ درجه ۱ (یک) ، این کاغذ  سافت است ،کاربرد آن برای نگاتیو های تقریبا هارد است

– کاغذ درجه ۲ (دو) ، این کاغذ  نرمال است ،کاربرد آن برای چاپ نگاتیو های  نرمال استفاده می شود

– کاغذ درجه ۳ (سه) ، این کاغذ  تقریبا هارد یا کنتراست است ،کاربرد آن برای چاپ نگاتیو های  تقریبا نرم یا سافت استفاده می شود

– کاغذ درجه ۴ (چهار) ، این کاغذ  هارد یا کنتراست است ،کاربرد آن برای چاپ نگاتیو های  سافت استفاده می شود

– کاغذ درجه ۵ (پنج) ، این کاغذ  بسیار هارد یا کنتراست بالا است ،کاربرد آن برای چاپ نگاتیو های بسیار نرم و سافت و یا برای برخی چاپ های مخصوص مانند لیت ، سولاریزه،…  استفاده می شود

این کاغذ در سطوح پرل یا صدفی، براق، سمی مات –   با پایه RC  یا رزین کوتد و یا با پایه FB یا فایبر بیس کاغذی عرضه می گردد.