فیلم ایلفورد ILFORD DELTA 400 PROFESSIONAL

QUICK OVERVIEW

حساسیت 400 آسا
جزئیات و وضوح استثنائی
تکنولوژی کریستال تخت

توضیحات

فیلم ایلفورد ILFORD DELTA 400 PROFESSIONAL

فیلم حرفه ای ایلفورد دلتا ۴۰۰ با سرعت ۴۰۰ آسا، به تصاویر عمق و ابعادی فوق‌العاده بخشیده و تلفیقی غیر قابل رقابت از سرعت، وضوح و گستردگی تون با حفظ جزئیات می‌بخشد. این فیلم حرفه‌ای به شما اجازه ثبت حرکات سریع، داشتن عمق میدان عالی و گرفتن نتایج بی‌نظیر در شرایط نور کم، کار راحت با دوربین بدون سه پایه و در عین حال گرین کم و جزئیاتی که معمولا با فیلمهای حساسیت ۱۰۰ آسا بدست می‌آید را می‌دهد.

این فیلم در قطع های ۱۳۵ و ۱۲۰ عرضه میگردد.