فیلم ایلفورد ILFORD SFX 200

QUICK OVERVIEW

سرعت متوسط 200 آسا
حساسیت افزوده شده به نور قرمز

توضیحات

فیلم ایلفورد ILFORD SFX 200

فیلم ایلفورد ILFORD SFX 200 یک فیلم سیاه و سفید با سرعت متوسط برای عکاسی خلاقانه است. حساسیت این فیلم به نور قرمز افزوده شده و با بکار بردن فیلتر قرمز می‌توان اثرات ویژه ای را بوجود آورد. با یک فیلتر قرمز تیره، آسمان مشکی و گیاهان سبز سفید ثبت می‌شوند. تون غیر متعارف این فیلم، نتایج جالبی برای عکاسی از موضوعات مختلف مانند پرتره، منظره، مناظر شهری و معماری بوجود می‌آورند.