فیلم ایلفورد ILFORD PAN 400

QUICK OVERVIEW

سرعت 400 آسا
تونالیته و شفافیت بسیار خوب
مناسب برای مصارف عمومی

توضیحات

فیلم ایلفورد ILFORD PAN 400

فیلم ایلفورد ILFORD PAN 400 ییک فیلم سیاه و سفید سریع و ایده‌ آل برای عکاسی حرکات سریع و عکاسی عمومی با استفاده از نور موجود است. علیرغم سرعت آن، فاین گرین بوده و وضوح و کنتراست بسیار خوب آن به عکس کیفیت بالایی می‌بخشد. با توجه به تحمل گسترده تغییرات در نوردهی به اندازه یک و نیم استاپ پایینتر و ۵ استاپ بالاتر، این فیلم قابل استفاده در شرایط مختلف نوری می‌باشد.