فیلم ایلفورد ILFORD PAN 100

QUICK OVERVIEW

سرعت 100 آسا
تونالیته و شفافیت بسیار خوب
مناسب برای مصارف عمومی

توضیحات

فیلم ایلفورد ILFORD PAN 100

فیلم ایلفورد ILFORD PAN 100 یک فیلم سیاه و سفید با سرعت متوسط، تونالیته بسیار خوب، فاین گرین و با وضوح مطلوب است. این فیلم برای کاربردهای عمومی، عکاسی از فضاهای داخلی و خارجی با شرایط خوب نوری و پرتره مناسب می‌باشد. اگر این فیلم با شرایط استاندارد ظهور شود، می‌تواند برای بزرگنمایی نیز بکار رود. با توجه به تحمل گسترده تغییرات در نوردهی به اندازه یک و نیم استاپ پایینتر و ۵ استاپ بالاتر، این فیلم قابل استفاده در شرایط مختلف نوری می‌باشد.