فیلم ایلفورد ILFORD HP5 Plus

QUICK OVERVIEW

حساسیت 400 آسا قابل پوش تا 3200 آسا
نتیجه عالی در شرایط نوری گوناگون
تحمل تغییرات نوردهی وسیع

توضیحات

فیلم ایلفورد ILFORD HP5 Plus

فیلم ایلفورد ILFORD HP5 Plus یک فیلم سریع با کنتراست متوسط مناسب برای عکاسی خبری و ورزشی و نیز انتخابی ایده‌ آل برای عکاسی عمومی است. با حساسیت اسمی ۴۰۰ آسا، نگاتیو آن بسیار شفاف و ریزدانه تحت تمامی شرایط نوری است. فرمول فیلم اچ پی ۵ پلاس ایلفورد به گونه‌ای است که تا حساسیت ۳۲۰۰ آسا قابل Push بوده و جزئیات سایه ها و میدتون به خوبی حفظ می‌شوند.

این فیلم در قطع های ۱۳۵ و ۱۲۰ و فیلم تخت عرضه میگردد.