فیلم ایلفورد ILFORD DELTA 400 PROFESSIONAL

QUICK OVERVIEW

حساسیت 400 آسا
جزئیات و وضوح استثنائی
تکنولوژی کریستال تخت

در قطع 135 و 120 و فیلم تخت

توضیحات

فیلم ایلفورد ILFORD DELTA 400 PROFESSIONAL

فیلم حرفه ای ایلفورد دلتا ۴۰۰ با سرعت ۴۰۰ آسا، به تصاویر عمق و ابعادی فوق‌العاده بخشیده و تلفیقی غیر قابل رقابت از سرعت، وضوح و گستردگی تون با حفظ جزئیات می‌بخشد. این فیلم حرفه‌ای به شما اجازه ثبت حرکات سریع، داشتن عمق میدان عالی و گرفتن نتایج بی‌نظیر در شرایط نور کم، کار راحت با دوربین بدون سه پایه و در عین حال گرین کم و جزئیاتی که معمولا با فیلمهای حساسیت ۱۰۰ آسا بدست می‌آید را می‌دهد.

تکنولوژی کریستال دلتا و فرایند رشد آن اساسا متفاوت از بقیه فیلم هاست ، دلتا از سه لایه بصورت تخت تشکیل شده:

بطور شماتیک هسته داخلی کنترل سرعت فیلم ، لایه میانی کنترل ظهور و گرین و کیفیت تصویر و لایه بیرونی سرعت زمان ظهور را کنترل می کند

با توجه به شکل کریستال مشخص است که دانه ها یکدیگر را بیشتر پوشش می دهند مثلا دلتا ۴۰۰ در حد فیلم های ۱۰۰ معمولی فاین گرین هستند
این فیلم چون کمی با فیلم های دیگر متفاوت است کارهایی که با بقیه فیلم ها می کنیم با این فیلم زیاد نمیتوانیم انجام دهیم

بنابر این فیلم های دلتا بهترین نتیجه را وقتی می دهند که :
– نور و اکسپوز عکاسی دقیق باشد ،
– ظهور با شرایط دقیق و پیشنهادی ایلفورد انجام شود

این فیلم در قطع های ۱۳۵ و ۱۲۰ عرضه میگردد.