فیلم ایلفورد ILFORD DELTA 100 PROFESSIONAL

QUICK OVERVIEW

حساسیت 100 آسا
کیفیت عالی و دقیق تصویر
تکنولوژی کریستال تخت

در قطع 135 و 120 و فیلم تخت

توضیحات

فیلم ایلفورد ILFORD DELTA 100 PROFESSIONAL

برای نداشتن Grain و داشتن وضوح، فیلم حرفه ای دلتا ۱۰۰ ایلفورد بهترین انتخاب در کلاس خود است. این فیلم به طرز استثنائی فاین گرین بوده و وضوح، دقت و شفافیتی نادر به عکس می‌بخشد. در حالی که این فیلم با حساسیت ۱۰۰ آسا نتایج فوق‌العاده ای نشان می‌دهد، همچنین در حساسیتهای بین ۵۰ و ۲۰۰ آسا نیز حاصل کار بسیار عالی هستند.

تکنولوژی کریستال دلتا و فرایند رشد آن اساسا متفاوت از بقیه فیلم هاست ، دلتا از سه لایه بصورت تخت تشکیل شده:

بطور شماتیک هسته داخلی کنترل سرعت فیلم ، لایه میانی کنترل ظهور و گرین و کیفیت تصویر و لایه بیرونی سرعت زمان ظهور را کنترل می کند

با توجه به شکل کریستال مشخص است که دانه ها یکدیگر را بیشتر پوشش می دهند مثلا دلتا ۴۰۰ در حد فیلم های ۱۰۰ معمولی فاین گرین هستند
این فیلم چون کمی با فیلم های دیگر متفاوت است کارهایی که با بقیه فیلم ها می کنیم با این فیلم زیاد نمیتوانیم انجام دهیم

بنابر این فیلم های دلتا بهترین نتیجه را وقتی می دهند که :
– نور و اکسپوز عکاسی دقیق باشد ،
– ظهور با شرایط دقیق و پیشنهادی ایلفورد انجام شود

این فیلم در قطع های ۱۳۵ و ۱۲۰ و فیلم تخت عرضه میگردد.