کیف تنبا (Tenba Bags)

 • Black Label Photo Satchel-L

  Black Label Photo Satchel-L

  کیف رو دوشی تنبا – Tenba مخصوص 1 دوربین سایز بزرگ با 2 تا 3 لنز

 • Discovery Photo/Hydration Daypack

  Discovery Photo/Hydration Daypack

  کوله پشتی تنبا – Tenba مخصوص 2 دوربین DSLR با 4 تا 6 لنز

 • Discovery Top LoadDiscovery Top Load

  Discovery Top Load

  کیف رو دوشی تنبا – Tenba مخصوص 1 دوربین DSLR با لنز

 • Messenger Camera Bag-LMessenger Camera Bag-L

  Messenger Camera Bag-L

  کیف رو دوشی تنبا – Tenba مخصوص 1 دوربین DSLR با 3 تا 5 لنز

 • Messenger Camera Bag-MMessenger Camera Bag-M

  Messenger Camera Bag-M

  کیف رو دوشی تنبا – Tenba مخصوص 1 دوربین DSLR با 2 تا 3 لنز

 • Messenger Laptop Bag-SMessenger Laptop Bag-S

  Messenger Laptop Bag-S

  کیف رو دوشی تنبا – Tenba مخصوص 1 دوربین DSLR با قابلیت نگهداری 2 تا 3 لنز

 • Messenger Photo/Laptop DaypackMessenger Photo/Laptop Daypack

  Messenger Photo/Laptop Daypack

  کوله پشتی تنبا – Tenba مخصوص 1 دوربین DSLR با 2 تا 3 لنز

 • Roadie II

  Roadie II

  کیف چرخدار مخصوص تنبا – Tenba با ظرفیت 2 دوربین DSLR (یک دوربین DSLR همراه لنز 600mm f/4.0 و یک دوربین DSLR معمولی)

 • Shootout Rolling Backpack

  Shootout Rolling Backpack

  کوله پشتی چرخ دار با ظرفیت 2 دوربین DSLR با قابلیت نگهداری 6 تا 8 لنز(up to 300mm f2.8)

 • Shootout Rolling Utility Duffel

  Shootout Rolling Utility Duffel

  کیف بزرگ چرخدار تنبا – Tenba مخصوص لوازم عکاسی و لوازم جانبی

 • Transport LL600 II Long Lens Bag

  Transport LL600 II Long Lens Bag

  کیف چرخدار مخصوص تنبا – Tenba با ظرفیت 2 دوربین DSLR (یک دوربین DSLR همراه لنز 600mm f/4.0 و یک دوربین DSLR معمولی)

 • Vector Pouch-SVector Pouch-S

  Vector Pouch-S

  کیف دوربین دیجیتال تنبا – Tenbaسایز کوچک

 • Vector Shoulder Bag-LVector Shoulder Bag-L

  Vector Shoulder Bag-L

  کیف رو دوشی تنبا – Tenba مخصوص دوربین های DSLR با 1 تا 2 لنز(بزرگ)

 • Vector Shoulder Bag-MVector Shoulder Bag-M

  Vector Shoulder Bag-M

  کیف رو دوشی تنبا – Tenba مخصوص دوربین های DSLR با 1 تا 2 لنز(متوسط)

 • Vector Shoulder Bag-SVector Shoulder Bag-S

  Vector Shoulder Bag-S

  کیف رو دوشی مخصوص دوربین های DSLR با 1 تا 2 لنز(کوچک)