روشهای کلاسیک اندازه گیری نور

سه شنبه 24 اسفند 1389 - 13:34:32

روشهای کلاسیک اندازه گیری نور
 

روشهای کلاسیک اندازه گیری نور

نور تنها یک پارامتر معمولی و بی اهمیت در عکاسی نیست که آنرا به عهده دوربین بگذاریم ، بلکه باید به موازات تمام مهارتهای عکاسی آموخته شده و به بهترین نحو مورد استفاده قرارگیرد و این مسئله در مورد عکاسی با سیستم دیجیتال و فیلم یکسان است. کلاً براساس اهمیت و موقعیت سوژه دو روش کلی برای اندازه‌گیری نور وجود دارد : مستقیم و انعکاسی

نور سنجی انعکاسی :

در این روش مقدار بازتاب یا انعکاس نور تابیده شده به سوژه اندازه‌گیری می‌شود. چون اجسام و سوژه ها رنگ و بافت متفاوتی دارند، در نتیجه نور منعکس شده نیز متفاوت بوده و در اندازه‌گیری نور تاثیر به‌سزایی خواهد داشت. حتی مقدار سطح و اندازه سوژه نیز موثر هستند، به عنوان مثال نور اندازه‌گیری شده یک گلدان در زمینه سفید با نور همان گلدان در زمینه آبی متفاوت خواهد بود. نورسنج دوربین ها نیز از این روش استفاده می کنند بطوریکه از سوژه و بقیه زمینه کادر یک میانگین را به عنوان نور اندازه‌گیری شده نشان می دهند. این روش اگر صحیح و آگاهانه بکار گرفته نشود خطای بسیار زیادی دارد. معمولا برای کاهش این خطاها باید هرچه ممکن است زاویه دید یا سطح اندازه‌گیری کمتر باشد و فقط مناطق مورد نظر و با اهمیت نورسنجی شوند. استفاده از اسپات متر یا نقطه سنج روش ایده‌آل این سیستم است. لازم به یادآوری است که تمام نورسنج ها سوژه ها را خاکستری می‌بینند، بنابراین برای داشتن حداقل خطا می‌توان از کارت خاکستری 18% استفاده کرد. با نورسنجی این کارت در جلوی سوژه ، نور برگشتی صحیح اندازه‌گیری می‌شود. در روش نورسنجی انعکاسی نورسنج باید همیشه بین دوربین و سوژه به طرف سوژه نشانه رود. این روش در مواردی که که مشکل دسترسی دارند، بیشتر به کار می‌رود. از جمله طبیعت دور، پشت سوژه، سوژه‌های متحرک، . . . و معمولاً در عکاسی‌هایی که کنتراست‌های متوسطی دارند نیز جواب بهتری می‌دهد.

نورسنجی مستقیم :

نورسنجی با استفاده از این روش با روش انعکاسی کاملاً متفاوت است. در این روش مقدار اصلی نور تابیده شده به سوژه اندازه‌گیری می‌شود. نورسنجهایی که برای اندازه‌گیری نور مستقیم بکار می روند معمولاً دارای یک حباب نیمکره سفید هستند که همیشه باید در محل سوژه قرار گرفته و به سمت دوربین نشانه روند. در حقیقت نور باید با همان میزانی که به سوژه برخورد می کند به نیمکره سفید نورسنج نیز برخورد نماید. در این روش نورسنجی نوع، جنس، بافت، رنگ، . . . مربوط به سوژه تاثیری در اندازه‌گیری ندارد. بنابراین دقیقترین روش برای اندازه‌گیری نور اکثر کارهای عکاسی است. این اندازه‌گیری می تواند تمام تن ها و رنگها را نشان دهد. بیشتر عکاسان حرفه‌ای خصوصاً در استودیو از این روش استفاده می کنند. این روش در عکاسی پرتره، استودیو، طبیعت، کپی برداری و بسیاری از کارها که اختلاف رنگ ، بافت یا دیگر مشخصات سوژه نباید در حاصل کار تاثیر بگذارند ، استفاده می‌شود.

 

در نورسنجی انعکاسی چون همه چیز با تن های متوسط اندازه‌گیری میشوند در نتیجه زمینه‌هایی که از خاکستری متوسط روشن تر هستند، نور را بیشتر منعکس کرده و تاریکتر ثبت میشوند و زمینه‌هایی که از خاکستری متوسط تیره‌تر هستند نور را کمتر منعکس کرده، روشن تر ثبت میشوند و رنگهای متوسط تن ها و رنگهای خود را حفظ کرده‌اند.
در تصاویر فوق هر کادر جداگانه نورسنجی انعکاسی شده است و در نتیجه هر کادر نور متفاوتی دارد.
با توجه به اینکه در نورسنجی مستقیم هیچکدام از خصوصیات سوژه در اندازه‌گیری نور مربوطه تاثیری ندارند، در نتیجه تمام رنگها و تن های سوژه مشخصات خود را حفظ کرده و پس زمینه‌های سفید، سفید و پس زمینه‌های تیره، تیره و خاکستری ها نیز مقادیر خود را حفظ کرده‌اند و در تمام حالات، نور ایده‌آل ثبت شده‌است.
در تصاویر فوق نور مستقیم منبع اندازه‌گیری شده که برای تمام عکسها یکی است.