نام کالا :  

انواع کیف های تنبا > کیف های کوله پشتیکیف های کوله پشتی

کد : 281-637
Vector - Photo Daypack
کوله پشتی مخصوص 1 تا 2 دوربین DSLR با 3 تا 4 لنز - فلاش - لوازم جانبی - کاور مخصوص باران
قیمت:240/000 تومان

کد : 283-637
Vector - Photo Daypack
کوله پشتی مخصوص 1 تا 2 دوربین DSLR با 3 تا 4 لنز - فلاش - لوازم جانبی - کاور مخصوص باران
قیمت:240/000 تومان

کد : 282-637
Vector - Photo Daypack
کوله پشتی مخصوص 1 تا 2 دوربین DSLR با 3 تا 4 لنز - فلاش - لوازم جانبی - کاور مخصوص باران
قیمت:240/000 تومان

کد : 284-637
Vector - Photo Daypack
کوله پشتی مخصوص 1 تا 2 دوربین DSLR با 3 تا 4 لنز - فلاش - لوازم جانبی - کاور مخصوص باران
قیمت:240/000 تومان

کد : 312-637
Discovery - Photo/Hydration Daypack
کوله پشتی مخصوص 2 دوربین DSLR با 4 تا 6 لنز - محل لپ تاپ تا 15 اینچ - لوازم جانبی - محل نگهداری کارت حافظه - محل ذخیره آب به همراه نی تا 2 لیتر - دارای کاور مخصوص باران
قیمت:390/000 تومان

کد : 291-638
Messenger - Photo/Laptop Daypack
کوله پشتی مخصوص 1 دوربین DSLR با 2 تا 3 لنز - فلاش - محل لپ تاپ تا 15 اینچ - لوازم جانبی - محل نگهداری حافظه
قیمت:450/000 تومان

کد : 292-638
Messenger - Photo/Laptop Daypack
کوله پشتی مخصوص 1 دوربین DSLR با 2 تا 3 لنز - فلاش - محل لپ تاپ تا 15 اینچ - لوازم جانبی - محل نگهداری حافظه
قیمت:450/000 تومان

کد : 294-638
Messenger - Photo/Laptop Daypack
کوله پشتی مخصوص 1 دوربین DSLR با 2 تا 3 لنز - فلاش - محل لپ تاپ تا 15 اینچ - لوازم جانبی - محل نگهداری حافظه
قیمت:450/000 تومان

کد : 502-632
Shootout - Backpack
کوله پشتی مخصوص با ظرفیت 2 دوربین DSLR با قابلیت نگهداری 4 تا 6 لنز(up to 70-200mm f2.8) - محل tablet - فلاش - دارای زیپ با روکش لاستیکی برای جلوگیری از ورود غبار - دارای محل مخصوص برای 3پایه - دارای کاور مخصوص باران
قیمت:390/000 تومان

کد : 301-632
Shootout - Backpack
کوله پشتی مخصوص با ظرفیت 2 دوربین DSLR با قابلیت نگهداری 8 تا 10 لنز(up to 500mm f4) - محل لپ تاپ تا 17 اینچ - فلاش - دارای زیپ با روکش لاستیکی برای جلوگیری از ورود غبار - دارای محل مخصوص برای 3پایه با هر اندازه -دارای کاور مخصوص باران
قیمت:490/000


صفحه ی   1   2