گروه های خبری > اخبار عمومي > مجلس یاد بود هنرمند فقید، اصغر بیچاره

مجلس یاد بود هنرمند فقید، اصغر بیچاره

سه شنبه 25 خرداد 1395 - 14:53:44

مجلس یاد بود هنرمند فقید، اصغر بیچاره


ساقی محفل ما چون پير شد      رفت و دربان درِميکده شد

سال ها پنبه زدم مردم را             عاقبت پنبه ماهم زده شد
                                                                                                                                                                                                 اصغر بیچاره

مجلس یادبود شادوران ، هنرمند فقید استاد اصغر ژوله (بیچاره گنابادی)  از سوی خانواده ایشان روز پنج شنبه 27 خرداد 1395 برگزار می گردد

مکان : تهران – میدان بهارستان – خیابان صفی علیشاه – سه راه خانقاه صفی علیشاه
زمان : از ساعت 17 تا 18:30