گروه های خبری > اخبار عمومي > سیستم فون پرتابل هنسل

سیستم فون پرتابل هنسل

دوشنبه 17 خرداد 1395 - 17:18:07

سیستم فون پرتابل هنسل
فون پرتابل محصول جدیدی از همکاری هنسل آلمان و شرکت مانفرتو است که شامل دو عدد پایه، یک عدد محور افقی اصلی، دو عدد گیره نگهدارنده ی فون و یک عدد کیف که لوازم فوق در آن جهت حمل و نقل قرار می گیرد. ماگزیمم ارتفاع 2/5 متر ، عرض مورد استفاده از 1/6 تا 3  متر.
 بهای مصرف کننده 1/200/000 تومان می باشد