گروه های خبری > اخبار عمومي > لیست محصولات جدید ایلفورد

لیست محصولات جدید ایلفورد

سه شنبه 3 تیر 1393 - 14:42:42

لیست محصولات جدید ایلفورد
ILFORD

قیمت (تومان)

محصولات سیاه و سفید ایلفورد انگلستان

نوع جنس

20,000

فیلم سیاه سفید ایلفورد 36-135 فاین گرین حساسیت 100

PAN 100   135   36

20,000

فیلم سیاه سفید ایلفورد 36-135 فاین گرین حساسیت 400

PAN 400   135 36

28,000

فیلم سیاه سفید ایلفورد 36-135 بسیار فاین گرین حساسیت 125 برای مصارف حرفه ای

FP4+   135   36

 

28,000

فیلم سیاه سفید ایلفورد 36-135 بسیار فاین گرین حساسیت 400  ، قدرت پوش تا 3200 برای مصارف حرفه ای

HP5+   135   36

 

25,000

فیلم سیاه سفید ایلفورد رول 120 بسیار فاین گرین حساسیت 125

FP4+   120

 

25,000

فیلم سیاه سفید ایلفورد رول 120 بسیار فاین گرین حساسیت 400 قدرت پوش تا 3200

HP5+   120

 

400,000

فیلم سیاه سفید ایلفورد تخت، قطع 13در18 سانتی متر حرفه ای 25 برگی با حساسیت 125

FP4+   13X18cm   25

 

400,000

فیلم سیاه سفید ایلفورد تخت، قطع 5در7 اینچ حرفه ای 25 برگی با حساسیت 400

HP5+   5X7in   25

 

300,000

فیلم سیاه سفید ایلفورد تخت، قطع 9در 12 سانتی متر حرفه ای 25 برگی با حساسیت 125

FP4+   9X12cm   25

 

300,000

فیلم سیاه سفید ایلفورد تخت، قطع 9در12 سانتی متر حرفه ای 25 برگی با حساسیت 400

HP5+   9X12cm  25

   

110,000

کاغذ سیاه سفید ایلفورد قطع 30در40 سانتی متر 10 برگی بافت پرل

MG4RC44M   30.5X40.6cm   10

 

25,000

داروی ظهور فیلم فاین گرین ایلفورد، پودر 1 لیتری غلیظ برای ساخت تا 4 لیتر دارو

ID   11   DEV   1lt

      

45,000

فیلتر مولتی گرید ایلفورد برای چاپ کاغذ مولتی گرید 3 شماره 1و2و3 قطع 9/8 در9/8  سانتی متر

MGFILT   SET   123  

15,000

فیلم رنگی آگفا، ویستا 36-135 با حساسیت 200

AGFA  VISTA+   200   135   36exp

15,000

فیلم رنگی آگفا، ویستا 36-135 با حساسیت 400

AGFA VISTA+    400   135   36exp