راهنمای پانل فلاشهای هنسل

نکات مهم در مورد کار با فلاش :

۱ – ابتدا به طرزکار کلیدهای دستگاه در پشت صفحه توج هکرده و آنها را یاد بگیرید.

۲ –برای روشن و خاموش کردن از کلید POWER استفاده کنید و بهتر است سیم برق دستگاه را قطع و وصل نکنید.

۳ – جهت چرخاندن هد به طرف بالا و پایین حتماً اهرم هد را شُل کرده و از دسته هد برای حرکت دادن آن استفاده کنید و مجدداً اهرم را سفت کنید.

۴ – هنگام گذاشتن و یا تعویض کاسه و یا ساف تباکس ، از بدنه سافت باکس برای برداشتن و گذاشتن آن استفاده نکنید بلکه روکش جلوی آن را کنار زده ، با یک دست از داخل ساف تباکس قسمت فلزی آن را بگیرید و با دست دیگر اهرم نگه دارنده را آزاد کنید و مراقب حباب شیشه ای محافظ لامپهای فلاش باشید . در غیراینصورت به علت نرمی بدنه ساف تباکس ، احتمال دارد وزن قسمت فلزی آن برروی حباب شیش های محافظ لامپ افتاده و به آن صدمه بزند.

۵ – لامپ مدل دستگاه مانند سایر لامپهای رشته ای دارای طول عمر مشخصی است. در صورت نیاز به تعویض لامپ و یا برداشتن حباب شیش های محافظ فلاش، از دستمال استفاده کرده و آنها را لمس نکنید.

۶ – بهتر است سیم برق دستگاه به پریز دارای اتصال زمین EARTH وصل می شود.

Related Posts: