فیلترهای مولتی گرید ایلفورد

فیلترهای مولتی گرید ایلفورد جهت چاپ کاغذهای سیاه و سفید مولتی گریدایلفورد طراحی شده و با استفاده از آنها چاپی بسیار سریع و ساده با بیشترین تونالیه حاصل میگردد. فیلترهای مولتی گرید از دو صفر تا پنج شماره گذاری شده به صورتی که با استفاده از هر شماره، چاپ حاصل برابر استفاده کاغذ معمولی با همان درجه است. یعنی اگر فیلتر شماره دو بکار رود، مانند این است که کاغذ شماره دو استفاده گردیده است. ترتیب فیلترها به صورتی است که پایینترین درجه، هاردترین یا بیشترین کنتراست چاپ را خواهد داد.
کار کردن با فیلترهای مولتی گرید بسیار ساده است و در صورت نیاز به تغییر فیلتر هیچگونه محاسبه ای لازم نیست، تنها برای تعویض فیلترهای صفر تا سه با فیلترهای شماره چهار و پنج، زمان نوردهی برای همان نگاتیو دو برابر میشود. یعنی اگر با فیلتر شماره سه و f5.6 زمان 10 ثانیه احتیاج باشد، برای همان نگاتیو با فیلتر چهار و f5.6 زمان 20 ثانیه لازم است.
پوشش جدید فیلترهای مولتی گرید در مقابل رطوبت مقاوم می باشد. گردوخاک و اثر انگشت بروی فیلترها کنتراست چاپ را کم کرده و کیفیت تصویر را پائین می آورد. برای تمیز کردن فیلترها از پارچه نرم استفاده نموده و همیشه آنها را در محل مخصوص خود قرار دهید.

Related Posts: